Монтаж на тръбопровод


Монтаж на тръбопровод

Монтаж на тръбопровод при ремонт на мръсен канал

Монтаж на нова тръба за мръсен канал

Монтаж – ремонт на нова тръба за мръсен канал

Монтаж на нов тръбопровод

Монтаж на тръбопровод при ремонт на мръсен канал