Корени в мръсен канал


Корени в мръсен канал

Запушване на канализацията от прорастнали корени в мръсния канал

Корени в мръсен канал

Запушване на канализацията от прорастнали корени в мръсният канал

Корени в канализацията

Запушване причинено от корени в мръсният канал

 

You must be logged in to post a comment Login